Stacks Image 193
Stacks Image 195
Stacks Image 197
Stacks Image 199
Stacks Image 201
Stacks Image 203

Blender, open source software

TrackTo gebruikt blender als basis 3d-software, een pakket waar we al vanaf het begin mee werken. Blender is een open-source software. Het mooie daarvan is dat Blender van over de hele wereld gebruikt en ondersteund wordt. De software wordt dan ook aan alle kante enthousiast onderhouden en gebruikt. Blender is van oorsprong van Nederlandse makelij, het is ontwikkeld door toen nog bestaande animatie studio NeoGeo uit Eindhoven onder leiding van Ton Roosendaal. Blender is momenteel een niet meer weg te denken pakket in de inmiddels zeer volwassen geworden animatie wereld. Zelf grote jongens als Pixar, gebruiken Blender om modellen te maken voor de vele bioscoop film die zij produceren. Voor de animatie,- en de 3d-mapping wereld is Blender een onmisbare tool.
Stacks Image 163
3d scene in Blender uit de show Colour Symphony

De mogelijkheden van Blender

Blender heeft onder meer de volgende mogelijkheden:
• Verschillende mogelijkheden voor modelleren, zoals: polygon meshes, NURBS, metaballs, en vectorfonts.
• Het lezen en schrijven van verschillende 3D-bestandsformaten, zoals die van Wings 3D, 3D Studio, LightWave, obj, fbx, stl en meer.
• Het maken van animaties, met: inverse kinematics, skeletal- en lattice-vervormingen, keyframes, niet-lineaire animatie, constraints, vertex weighting en statische of dynamische deeltjes die rekening met de voorwerpen houden.
• Het maken van games, dit is wel erg basic maar kan worden uitgebreid met Python.
• Een geïntegreerde, niet-lineaire videobewerker. Hierin kan men videoclips mengen met geluid en effecten toevoegen. Dankzij de functie "Camera Tracking", waarbij men de beweging van de echte camera nabootst met de Blender-Camera door middel van een algoritme, kan men ook gemakkelijk 3D-content mengen met echte beelden.
Deze digitale toevoegingen worden ook wel VFX (Visual Effects) genoemd.
Meerdere functies hiervoor werden toegevoegd, uitvoerig getest en verbeterd tijdens het "Mango Open Movie Project", waarbij men enkel Blender en andere open source-software gebruikte om een korte film te maken en van speciale effecten te voorzien. (bron Wikipedia)
Stacks Image 173
3d scene in Blender, animatie videotransitie

Onmetelijke ruimte

Werken in een 3d-software is werken in een onmetelijke ruimte. Of het werk nu gaat over het universum of over moleculen, alles is te maken en te schalen in de Blender werkomgeving. Zo kunnen we traditionele animaties maken maar ook virtual reality toepassingen opzetten. Elke opdracht begint met een lege ruimte, een leeg theater. Elke keer opnieuw verzorgen wij het decor, de spelers, de belichting en het orkest zodat het weer een spectaculaire show wordt. Elke opdracht is anders en vraagt natuurlijk om een geheel eigen aanpak en inzicht. Inmiddels is er al meer dan twintig jaren ervaring in het begeleiden en produceren van 3d-animaties, 3d-Mappings en vooral werken met Blender.
Stacks Image 138
Animatie in Blender IPO curve screen

De schoonheid van IPO's

Animaties maken doe je door objecten van punt a naar punt b te verplaatsen. Om de bewegingen van objecten vast te zetten heb je een systeem nodig die de coördinaten van het object, de positie, rotatie, grote, stand etc. vast zet op een tijdlijn. Dat noemen ze Keyframes. Met keyframes kun je dus alles wat beweging moet krijgen aansturen. Tussen de met keyframes vast gezette positie a en b interpoleert de software al de tussen stappen. Zo kun je instellen dat het object een soepele, snelle of rechtlijnige beweging maakt. Deze keyframe gegevens, zijn terug te “lezen” in de IPO curven, wiskundige lijnen die de beweging en het gedrag van het object grafisch laten zien. Deze IPO’s kunnen gemakkelijk aangepast worden. Aanpassingen in positie, rotatie, grote en de duur van de beweging. Niet alleen objecten zijn zo aan te sturen, ook licht, de zon, luchten, fysische elementen als wind, water of turbulentie.
Stacks Image 148
3d scene in Blender uit de show Colour Symphony
Stacks Image 152
3d scene in Blender uit de show ‘Tower of Light’
Stacks Image 177
3d scene in Blender uit de show ‘Tower of Light’ GLOW Eindhoven 2018, de lichtfabriek